เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 26 ต.ค. 2563 7 พ.ย. 2563
    -  ชั้นปีอื่น ๆ26 ต.ค. 2563 7 พ.ย. 2563
 • ช่วงวันเพิ่ม-ลด-เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา
 • 9 พ.ย. 2563 20 พ.ย. 2563
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา9 พ.ย. 2563 20 พ.ย. 2563
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา9 พ.ย. 2563 20 พ.ย. 2563
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา9 พ.ย. 2563 20 พ.ย. 2563
    -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียนช้า9 พ.ย. 2563 20 พ.ย. 2563
    -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร15 ต.ค. 2563
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม26 ต.ค. 2563 20 พ.ย. 2563
 • ช่วงวันทำการเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)
 • 21 พ.ย. 2563 30 ธ.ค. 2564
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 15 ก.พ. 2564 5 มี.ค. 2564
 • วันเปิดภาคเรียน
 • 2 พ.ย. 2563
 • ช่วงวันสอบปลายภาค
 • 22 ก.พ. 2564 4 มี.ค. 2564

                
  Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ 02 744 7356-65 โทรสาร 02 398 1356 (4466 online 15 min)