เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
  
ขั้นที่ 1      คณะ  
ขั้นที่ 2 ปีการศึกษา -
วิทยาเขต
ระดับการศึกษา

ขั้นที่ 3 ป้อนข้อความลงในช่องรหัสวิชาและ/หรือชื่อวิชาแล้วกดปุ่ม ค้นหา เพื่อเริ่มทำการค้นหาตามเงื่อนไข
รหัสวิชา  ชื่อวิชา 
ค้นหาโดยระบุวันเวลา   ใช่  ไม่ใช่
ตัวอย่าง
1. ค้นหาวิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย101
ป้อน 101* ลงในช่องรหัสวิชา
2. ค้นหาวิชาที่มีคำว่า Math เป็นส่วนหนึ่งของชื่อวิชา
ป้อน *Math* ลงในช่องชื่อวิชา
3. ค้นหาวิชาที่มีชื่อวิชาลงท้ายด้วย finance
ป้อน *finance ลงในช่องชื่อวิชา
4. แสดงรายวิชาของคณะบริหารธุรกิจ
เลือกคณะบริหารธุรกิจ
5. ค้นหาวิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย101 และมีชื่อวิชาลงท้ายด้วย เบื้องต้น
ป้อน 101* ลงในช่องรหัสวิชา และป้อน *เบื้องต้น ลงในช่องชื่อวิชา

              
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ 02 744 7356-65 โทรสาร 02 398 1356 (904 online 15 min)