เมนูหลัก

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (รอบสุดท้ายปีการศึกษา 2561-2562) (ด่วนที่สุด)
     นักศึกษาทุกกลุ่มการเรียน ภาคปกติ ภาคสมทบ(ค่ำ) และ ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) ที่สำเร็จการศึกษา ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ตามกำหนดการ ดังนี้

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.>> นักศึกษาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่สำนักทะเบียนและประมวลผลในวันดังกล่าวเท่านั้น <<


เงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต:
1. เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรของวิทยาลัย
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสอบ Exit Examination
3. ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายคงค้างกับวิทยาลัย
4. ได้ดำเนินการแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาและจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม: สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร 02-744-7357-65 ต่อ 113-116
               www.facebook.com/regsbc

(รายละเอียดเอกสารและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตในหัวข้อการขึ้นทะเบียนบัณฑิต)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2562
 2.กำหนดการกรอกเงินกู้ กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2562 (ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาทำตามระยะเวลาที่กำหนด
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2562
 3.แนะนำการลงทะเบียน
นักศึกษาสามารถเข้าไปดู VDOแนะนำการลงทะเบียน ได้ตามลิงค์นี้ https://youtu.be/WkBB0O25BSI
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2558
 4.โปรแกรม Adobe Acrobat
กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่ Download File  เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2552

              
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ 02 744 7356-65 โทรสาร 02 398 1356 (760 online 15 min)