เมนูหลัก

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ (ด่วนที่สุด)
         นักศึกษา ภาคปกติ/ภาคสมทบ(วันอาทิตย์) สามารถตรวจสอบยอดค้างชำระและพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ http://www.southeast.ac.th/

ขั้นตอนในการพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
เลือก: งานบริการนักศึกษา => งานทะเบียนออนไลน์ => คลิกพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ(ตรวจสอบยอดชำระได้จากหน้านี้)


สอบถามเพิ่มเติม: ติดต่อสำนักการคลัง ชั้น 1 อาคาร 7 รอบฯ
ประกาศโดย   สำนักการคลัง   วันที่ประกาศ   13 กันยายน 2559
 2.กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2559 (ด่วนมาก)
    นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและผู้ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2559 แล้วแต่ยังไม่ได้ทำการขึ้นทะเบียนบัณฑิตทุกกลุ่มการเรียน ภาคปกติ ภาคสมทบ(ค่ำ) และภาคสมทบ(วันเสาร์-อาทิตย์) ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.>> นักศึกษาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่สำนักทะเบียนและประมวลผลในวันดังกล่าวเท่านั้น <<


เงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต:
1. เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรของวิทยาลัย
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายคงค้างกับวิทยาลัย
4. ได้ดำเนินการแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาและจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม: สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร 02-744-7357-65 ต่อ 113-116
               www.facebook.com/regsbc

(รายละเอียดเอกสารและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตในหัวข้อการขึ้นทะเบียนบัณฑิต)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2559
 3.กำหนดการรับ Transcript สำหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตรอบวันที่ 1 กันยายน 2559 (ด่วน)
กำหนดการรับ Transcript และหนังสือรับรอง

      นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันที่ 1 กันยายน 2559 สามารถติดต่อขอรับ TRANSCRIPT ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

>> ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 เป็นต้นไป <<


ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   20 กันยายน 2559
 4.กำหนดการเปิดภาคเรียนนักศึกษาภาคสมทบ(วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2559
กำหนดการเปิดภาคเรียนนักศึกษาภาคสมทบ(วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2559

>> เปิดภาคเรียน Block I <<
วันที่ 21 สิงหาคม - 18 กันยายน 2559
สอบปลายภาควันที่ 25 กันยายน 2559

>> เปิดภาคเรียน Block II <<
วันที่ 2 ตุลาคม 2559 – 6 พฤศจิกายน 2559
สอบปลายภาควันที่ 13 พฤศจิกายน 2559

>> เปิดภาคเรียน Block III <<
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 – 25 ธันวาคม 2559
สอบปลายภาควันที่ 8 มกราคม 2560
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   16 สิงหาคม 2559
 5.กำหนดการเปิดภาคเรียนนักศึกษาภาคสมทบ ภาคเรียนที่ 1/2559
กำหนดการเปิดภาคเรียนนักศึกษาภาคสมทบ ภาคเรียนที่ 1/2559

>> เปิดภาคเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2559 <<
สอบปลายภาควันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2559

>> เปิดภาคเรียน Block I <<
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 – 14 ธันวาคม 2559
สอบปลายภาควันที่ 15 ธันวาคม 2559

>> เปิดภาคเรียน Block II <<
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 – 18 มกราคม 2560
สอบปลายภาควันที่ 19 มกราคม 256
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2559
 6.การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
รายละเอียดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและตัวอย่างภาพถ่ายชุดครุย
คลิ๊กที่นี่หรือคลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด
สอบถามเพิ่มเติม: สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02-744-7356-65 ต่อ 114-116
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2559
 7.แนะนำการลงทะเบียน
นักศึกษาสามารถเข้าไปดู VDOแนะนำการลงทะเบียน ได้ตามลิงค์นี้ https://youtu.be/WkBB0O25BSI
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2558
 8.โปรแกรม Adobe Acrobat
กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่ Download File  เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2552

              
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ ---------- โทรสาร ----------- (4406 online 15 min)