เมนูหลัก

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ตารางสอบเทียบโอนนักศึกษา รหัส 57 ภาคสมทบ(ค่ำ เสาร์ อาทิตย์) (ด่วนที่สุด)
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 สอบกลุ่มศึกษาทั่วไป วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 สอบกลุ่มแกนธุรกิจ วันเสาร์ที่ 4 กรกฏาคม 2558 สอบกลุ่มวิชาชีพ (ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลังและสามารถดูได้ที่ห้องสำนักวิชาการ)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2558
 2.โปรแกรม Adobe Acrobat
กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่ Download File  เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2552

              
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ ---------- โทรสาร ----------- (5359 online 15 min)