เมนูหลัก

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การกรอกภาวะการมีงานทำ (ด่วนที่สุด)
ภาวะการมีงานทำ

        นักศึกษาที่ทำการขึ้นทะเบียนบัณฑิตเรียบร้อยแล้วต้องกรอกภาวะการมีงานทำทุกคน ทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

        เมื่อนักศึกษาทำการกรอกภาวะการมีงานทำในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการปริ้นท์เอกสารยืนยันจากระบบและนำส่งภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ: นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตรอบวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 และวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 สามารถกรอกภาวะการมีงานทำได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2559
 2.การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาที่จะขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ให้ดำเนินการขอเอกสาร ดังนี้
    1. ให้นักศึกษาเตรียมรูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 3x4 ซม. (1.5 นิ้ว) พื้นหลังสีฟ้า จำนวน 1 รูป
        นักศึกษาชาย: สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวตามระเบียบวิทยาลัย ติดกระดุมคอบนเสื้อและสวมเนคไทด์ ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย ผมทรงสุภาพ ไม่มีหนวดเคราบนใบหน้า ไม่สวมเครื่องประดับ
        นักศึกษาหญิง: สวมเสื้อนักศึกษาตามระเบียบวิทยาลัย ติดเข็มกลัดที่อกเสื้อด้านซ้าย ติดกระดุมเหล็กตราสัญลักษณ์วิทยาลัย แต่ไม่ต้องติดกระดุมคอบนสุดของเสื้อ และไม่สวมเครื่องประดับทุกชนิด
    2. เขียนคำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
    3. ชำระค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ณ สำนักการคลัง (จำนวน 20 บาท/ฉบับ)
    4. นำคำร้องพร้อมใบเสร็จรับเงินและรูปถ่ายชุดนักศึกษากลับมายื่นยังสำนักทะเบียนและประมวลผล

หมายเหตุ: เอกสารใช้เวลาดำเนินการ 3 วันทำการ ขอให้นักศึกษาเตรียมการขอเอกสารล่วงหน้า
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2559
 3.กำหนดการเปิดภาคเรียนนักศึกษาภาคสมทบ(วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2559
กำหนดการเปิดภาคเรียนนักศึกษาภาคสมทบ(วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2559

>> เปิดภาคเรียน Block I <<
วันที่ 21 สิงหาคม - 18 กันยายน 2559
สอบปลายภาควันที่ 25 กันยายน 2559

>> เปิดภาคเรียน Block II <<
วันที่ 2 ตุลาคม 2559 – 6 พฤศจิกายน 2559
สอบปลายภาควันที่ 13 พฤศจิกายน 2559

>> เปิดภาคเรียน Block III <<
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 – 25 ธันวาคม 2559
สอบปลายภาควันที่ 8 มกราคม 2560
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   16 สิงหาคม 2559
 4.การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
รายละเอียดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและตัวอย่างภาพถ่ายชุดครุย
คลิ๊กที่นี่หรือคลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด
สอบถามเพิ่มเติม: สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02-744-7356-65 ต่อ 114-116
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2559
 5.โปรแกรม Adobe Acrobat
กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่ Download File  เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2552

              
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ ---------- โทรสาร ----------- (9222 online 15 min)