เมนูหลัก

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ภาคฤดูร้อน 3/2558 สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ(วันเสาร์-อาทิตย์) (ด่วนที่สุด)
กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ภาคฤดูร้อน 3/2558 สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ(วันเสาร์-อาทิตย์)

      สำนักทะเบียนและประมวลผลเปิดระบบให้ทำการลงทะเบียนออนไลน์ ภาคฤดูร้อน 3/2558
สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ(วันเสาร์-อาทิตย์)
>> ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2559 <<
ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วงเวลาดังกล่าว

หมายเหตุ: นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนออนไลน์ต้องไม่มีภาระค่าใช้จ่ายค้างชำระ

สอบถามเพิ่มเติม: สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร 02-744-7356-65 ต่อ 114-116
                        www.facebook.com/regsbc
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   31 พฤษภาคม 2559
 2.กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ด่วนมาก)
กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
      นักศึกษาทุกกลุ่มการเรียน ภาคปกติ-ภาคสมทบ-ภาคสมทบ(วันเสาร์-อาทิตย์) ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559
>> ให้นักศึกษาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ระหว่างเวลา 8.00-18.00 น. ในวันดังกล่าวเท่านั้น <<

เงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต:
1.เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรของวิทยาลัย
2.ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
3.ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายคงค้างกับวิทยาลัย
4.ได้ดำเนินการแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาและจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว


(รายละเอียดเอกสารและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตในหัวข้อการขึ้นทะเบียนบัณฑิต)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2559
 3.การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
รายละเอียดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและตัวอย่างภาพถ่ายชุดครุย
คลิ๊กที่นี่หรือคลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด
สอบถามเพิ่มเติม: สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02-744-7356-65 ต่อ 114-116
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2559
 4.แนะนำการลงทะเบียน
นักศึกษาสามารถเข้าไปดู VDOแนะนำการลงทะเบียน ได้ตามลิงค์นี้ https://youtu.be/WkBB0O25BSI
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2558
 5.โปรแกรม Adobe Acrobat
กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่ Download File  เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2552

              
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ ---------- โทรสาร ----------- (2619 online 15 min)