เมนูหลัก

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2567 (ด่วนที่สุด)
 • นักศึกษาทำการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 ผ่านระบบทะเบียนออนไลน์

 • ระหว่างวันที่ 2 - 13กรกฎาคม 2567

  ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วงเวลาดังกล่าว (การลงทะเบียนล่าช้ามีค่าปรับ)

 • กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเพื่อเก็บรายวิชา หรือกรณีอื่น ๆ ที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบได้
 • ให้ลงทะเบียนเรียนติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนทำการลงทะเบียนเรียน

 • การขอเพิ่ม–ลดรายวิชา
 • นักศึกษาสามารถทำการขอเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ >> ระหว่างวันที่ 14 - 20 กรกฎาคม 2567<<

 • การลดรายวิชาโดยติด “W”
 • นักศึกษาสามารถขอลดรายวิชาโดยติด "W" >> ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป <<
  (การลดรายวิชาหลังช่วงเวลาเพิ่ม-ลดรายวิชานักศึกษาจะติด “W” และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนจากการลดรายวิชา)

  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2567
   2.กำหนดการเปิดเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2567 (ด่วนที่สุด)
  กำหนดการเปิดเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2567

  เปิดภาคเรียน      วันที่ 24 มิถุนายน 2567
  สอบปลายภาค    วันที่ 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2567
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   11 มิถุนายน 2567
   3.กรณีลืมรหัสผ่านเข้าระบบติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผล
  กรณีลืมรหัสผ่านเข้าระบบติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผล
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   12 กุมภาพันธ์ 2566
   4.โปรแกรม Adobe Acrobat
  กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่ Download File  เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2552

                
  Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ 02 744 7356-65 โทรสาร 02 398 1356 (23642 online 15 min)