เมนูหลัก

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการเซ็นเงินกู้ภาคเรียนที่ 2/2563 (ด่วนที่สุด)
กำหนดการเซ็นเงินกู้ กองทุน กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2563
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2563
 2.กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) (ด่วนมาก)
กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์)

 • นักศึกษาทุกรหัสทำการลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 – 29 พฤศจิกายน 2563

 • ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วงเวลาดังกล่าว (การลงทะเบียนล่าช้ามีค่าปรับ)
  นักศึกษาเดินเรียน
  ให้ลงทะเบียนเรียนโดยพบอาจารย์ที่ปรึกษา

 • การขอเพิ่ม–ลดรายวิชา
 • นักศึกษาสามารถทำการขอเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ >> ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2563<<

 • การลดรายวิชาโดยติด “W”
 • นักศึกษาสามารถขอลดรายวิชาโดยติด "W" >> ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป <<
  (การลดรายวิชาหลังช่วงเวลาเพิ่ม-ลดรายวิชานักศึกษาจะติด “W” และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนจากการลดรายวิชา)

  หมายเหตุ: นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนออนไลน์ต้องไม่มีภาระค่าใช้จ่ายค้างชำระ
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2563
   3.กำหนดการเปิดเรียนภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์)ภาคเรียนที่ 2/2563 (ด่วนมาก)
  กำหนดการเปิดเรียนภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์)ภาคเรียนที่ 2/2563
  เปิดภาคเรียน                 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2563
   4.กำหนดการเปิดเรียนภาคสมทบ(ค่ำ) ภาคเรียนที่ 2/2563 (ด่วน)
  กำหนดการเปิดเรียนภาคสมทบ(ค่ำ) ภาคเรียนที่ 2/2563
  เปิดภาคเรียน                 วันที่ 14 ธันวาคม 2563
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2563
   5.กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
  กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

 • นักศึกษาทุกรหัสทำการลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2563

 • ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วงเวลาดังกล่าว (การลงทะเบียนล่าช้ามีค่าปรับ)
  นักศึกษาเดินเรียน
  ให้ลงทะเบียนเรียนโดยพบอาจารย์ที่ปรึกษา

 • การขอเพิ่ม–ลดรายวิชา
 • นักศึกษาสามารถทำการขอเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ >> ระหว่างวันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2563<<

 • การลดรายวิชาโดยติด “W”
 • นักศึกษาสามารถขอลดรายวิชาโดยติด "W" >> ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป <<
  (การลดรายวิชาหลังช่วงเวลาเพิ่ม-ลดรายวิชานักศึกษาจะติด “W” และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนจากการลดรายวิชา)

  หมายเหตุ: นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนออนไลน์ต้องไม่มีภาระค่าใช้จ่ายค้างชำระ
  ประกาศโดย   สำนัหทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 ตุลาคม 2563
   6.กำหนดการเปิดเรียนภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) Block III ภาคเรียนที่ 1/2563
  กำหนดการเปิดเรียนภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) Block III ภาคเรียนที่ 1/2563
  เปิดภาคเรียน                 วันที่ 18 ตุลาคม 2563
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   11 ตุลาคม 2563
   7.กำหนดการเปิดเรียนภาคสมทบ(ค่ำ) ภาคเรียนที่ 1/2563
  กำหนดการเปิดเรียนภาคสมทบ(ค่ำ) ภาคเรียนที่ 1/2563
  เปิดภาคเรียน                 วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2563
   8.แนะนำการลงทะเบียน
  นักศึกษาสามารถเข้าไปดู VDOแนะนำการลงทะเบียน ได้ตามลิงค์นี้ https://youtu.be/WkBB0O25BSI
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2558
   9.โปรแกรม Adobe Acrobat
  กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่ Download File  เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2552

                
  Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ 02 744 7356-65 โทรสาร 02 398 1356 (1431 online 15 min)