เมนูหลัก

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน 3/2558 (ด่วนที่สุด)
กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
      นักศึกษาทุกกลุ่มการเรียน ภาคปกติ-ภาคสมทบ-ภาคสมทบ(วันเสาร์-อาทิตย์) ที่สำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน 3/2558 ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559
>> ให้นักศึกษาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น. ในวันดังกล่าวเท่านั้น <<

เงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต:
1.เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรของวิทยาลัย
2.ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
3.ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายคงค้างกับวิทยาลัย
4.ได้ดำเนินการแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาและจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว


(รายละเอียดเอกสารและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตในหัวข้อการขึ้นทะเบียนบัณฑิต)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2559
 2.กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาภาคสมทบ(วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2559 (ด่วนมาก)
กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2559 สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์)

นักศึกษาทุกรหัสทำการลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15-23 สิงหาคม 2559

ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วงเวลาดังกล่าว (การลงทะเบียนล่าช้ามีค่าปรับ)
ยกเว้น
นักศึกษาเดินเรียนให้ลงทะเบียนเรียนโดยพบอาจารย์ที่ปรึกษา

>> การขอเพิ่ม–ลดรายวิชา
นักศึกษาสามารถทำการขอเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ >> ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559 <<

>> การลดรายวิชาโดยติด “W”
นักศึกษาสามารถขอลดรายวิชาโดยติด "W" >> ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2559 เป็นต้นไป <<
(การลดรายวิชาหลังช่วงเวลาเพิ่ม-ลดรายวิชานักศึกษาจะติด “W” และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนจากการลดรายวิชา)

หมายเหตุ: นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนออนไลน์ต้องไม่มีภาระค่าใช้จ่ายค้างชำระ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   14 สิงหาคม 2559
 3.กำหนดการเปิดภาคเรียนนักศึกษาภาคสมทบ(วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2559 (ด่วน)
กำหนดการเปิดภาคเรียนนักศึกษาภาคสมทบ(วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2559

>> เปิดภาคเรียน Block I <<
วันที่ 21 สิงหาคม - 18 กันยายน 2559
สอบปลายภาควันที่ 25 กันยายน 2559

>> เปิดภาคเรียน Block II <<
วันที่ 2 ตุลาคม 2559 – 6 พฤศจิกายน 2559
สอบปลายภาควันที่ 13 พฤศจิกายน 2559

>> เปิดภาคเรียน Block III <<
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 – 25 ธันวาคม 2559
สอบปลายภาควันที่ 8 มกราคม 2560
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   16 สิงหาคม 2559
 4.กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาภาคสมทบ ภาคเรียนที่ 1/2559
กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2559 สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ(ค่ำ)

นักศึกษาทุกรหัสทำการลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 12-16 สิงหาคม 2559

ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วงเวลาดังกล่าว (การลงทะเบียนล่าช้ามีค่าปรับ)
ยกเว้น
นักศึกษาเดินเรียนให้ลงทะเบียนเรียนโดยพบอาจารย์ที่ปรึกษา

>> การขอเพิ่ม–ลดรายวิชา
นักศึกษาสามารถทำการขอเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ >> ระหว่างวันที่ 12-25 สิงหาคม 2559 <<

>> การลดรายวิชาโดยติด “W”
นักศึกษาสามารถขอลดรายวิชาโดยติด "W" >> ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป <<
(การลดรายวิชาหลังช่วงเวลาเพิ่ม-ลดรายวิชานักศึกษาจะติด “W” และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนจากการลดรายวิชา)

หมายเหตุ: นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนออนไลน์ต้องไม่มีภาระค่าใช้จ่ายค้างชำระ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2559
 5.กำหนดการเปิดภาคเรียนนักศึกษาภาคสมทบ ภาคเรียนที่ 1/2559
กำหนดการเปิดภาคเรียนนักศึกษาภาคสมทบ ภาคเรียนที่ 1/2559

>> เปิดภาคเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2559 <<
สอบปลายภาควันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2559

>> เปิดภาคเรียน Block I <<
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 – 14 ธันวาคม 2559
สอบปลายภาควันที่ 15 ธันวาคม 2559

>> เปิดภาคเรียน Block II <<
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 – 18 มกราคม 2560
สอบปลายภาควันที่ 19 มกราคม 256
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2559
 6.การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
รายละเอียดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและตัวอย่างภาพถ่ายชุดครุย
คลิ๊กที่นี่หรือคลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด
สอบถามเพิ่มเติม: สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02-744-7356-65 ต่อ 114-116
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2559
 7.แนะนำการลงทะเบียน
นักศึกษาสามารถเข้าไปดู VDOแนะนำการลงทะเบียน ได้ตามลิงค์นี้ https://youtu.be/WkBB0O25BSI
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2558
 8.โปรแกรม Adobe Acrobat
กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่ Download File  เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2552

              
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ ---------- โทรสาร ----------- (822 online 15 min)