เมนูหลัก

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการเปิดเรียนภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ด่วนมาก)
กำหนดการเปิดเรียนภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2/2564

Block I เปิดภาคเรียน    วันที่ 12 ธันวาคม 2564
Block II เปิดภาคเรียน    วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
Block III เปิดภาคเรียน    วันที่ 27 มีนาคม 2565
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2564
 2.กำหนดการเปิดเรียนนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
กำหนดการเปิดเรียนภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

เปิดภาคเรียน    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
สอบกลางภาค    วันที่ 13-22 ธันวาคม 2564
สอบปลายภาค    วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2565
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   26 ตุลาคม 2564
 3.แนะนำการลงทะเบียน
นักศึกษาสามารถเข้าไปดู VDOแนะนำการลงทะเบียน ได้ตามลิงค์นี้ https://youtu.be/WkBB0O25BSI
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2558
 4.โปรแกรม Adobe Acrobat
กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่ Download File  เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2552

              
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ 02 744 7356-65 โทรสาร 02 398 1356 (1147 online 15 min)