เมนูหลัก

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 2558 ผ่านระบบออนไลน์ (ด่วนที่สุด)
กำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 2558 ผ่านระบบออนไลน์
สำหรับการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน 2558 นักศึกษาทุกกลุ่มการเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้
ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   27 เมษายน 2559
 2.กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ด่วนมาก)
กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
นักศึกษาทุกกลุ่มการเรียน ภาคปกติ-ภาคสมทบ-ภาคสมทบ(วันเสาร์-อาทิตย์) ที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2558
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559

>> ให้นักศึกษาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ระหว่างเวลา 8.00-18.00 น. ในวันดังกล่าวเท่านั้น <<

เงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต:
1.เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรของวิทยาลัย
2.ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00
3.ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายคงค้างกับวิทยาลัย
4.ได้ดำเนินการแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาและจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว

(รายละเอียดเอกสารและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตในหัวข้อการขึ้นทะเบียนบัณฑิต)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2559
 3.การขึ้นทะเบียนบัณฑิต
รายละเอียดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและตัวอย่างภาพถ่ายชุดครุย
คลิ๊กที่นี่หรือคลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด
สอบถามเพิ่มเติม: สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02-744-7356-65 ต่อ 114-116
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2559
 4.แนะนำการลงทะเบียน
นักศึกษาสามารถเข้าไปดู VDOแนะนำการลงทะเบียน ได้ตามลิงค์นี้ https://youtu.be/WkBB0O25BSI
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2558
 5.โปรแกรม Adobe Acrobat
กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่ Download File  เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2552

              
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ ---------- โทรสาร ----------- (2543 online 15 min)