เมนูหลัก

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) เทอม 2/2565 (ด่วนที่สุด)
 • นักศึกษาทุกรหัสทำการลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2565
 • ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วงเวลาดังกล่าว (การลงทะเบียนล่าช้ามีค่าปรับ)

 • กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเพื่อเก็บรายวิชา หรือกรณีอื่น ๆ ที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบได้
 • ให้ลงทะเบียนเรียนติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนทำการลงทะเบียนเรียน

 • การขอเพิ่ม–ลดรายวิชา
 • นักศึกษาสามารถทำการขอเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ >> ระหว่างวันที่ 11-17 ธันวาคม 2565<<

 • การลดรายวิชาโดยติด “W”
 • นักศึกษาสามารถขอลดรายวิชาโดยติด "W" >> ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป <<
  (การลดรายวิชาหลังช่วงเวลาเพิ่ม-ลดรายวิชานักศึกษาจะติด “W” และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนจากการลดรายวิชา)

  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2565
   2.กำหนดการเปิดเรียน ภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) 2/2565 (ด่วน)
  กำหนดการเปิดเรียนภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2/2565

  เปิดภาคเรียน    วันที่ 4 ธันวาคม 2565
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   21 พฤศจิกายน 2565
   3.กำหนดการรับทรานสคริป สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตรอบสิงหาคม 2565
  กำหนดการรับทรานสคริป สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตรอบสิงหาคม 2565
  ติดต่อขอรับทรานสคริปได้ด้วยตนเองที่ สน.ทะเบียนและประมวลผล ทุกวัน เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


  ตั้งแต่ วันที่ 9 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป


  หมายเหตุ:

  1) ติดต่อรับด้วยตนเองที่ สน.ทะเบียนฯ (เรียนที่วิทยาเขตไหนติดต่อรับที่วิทยาเขตนั้น กรณีขอรับข้ามวิทยาเขตโปรดแจ้ง สน.ทะเบียนฯ)


  2) กรณีให้จัดส่งเอกสาร (มีค่าธรรมเนียมจัดส่ง)กรอกข้อมูลที่ Link: https://bit.ly/3ok8lyB (ระบบจะขอให้ทำการล็อคอินน์ เนื่องจากต้องแนบหลักฐานการโอนเงิน)


  สอบถามเพิ่มเติม: โทร 02-744-7356 ถึง 65 ต่อ 115-116
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2565
   4.แนะนำการลงทะเบียน
  นักศึกษาสามารถเข้าไปดู VDOแนะนำการลงทะเบียน ได้ตามลิงค์นี้ https://youtu.be/PnluiOEI1pQ
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2558
   5.กรณีลืมรหัสผ่านเข้าระบบติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผล
  กรณีลืมรหัสผ่านเข้าระบบติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผล
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   16 กันยายน 2565
   6.โปรแกรม Adobe Acrobat
  กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่ Download File  เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2552

                
  Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ 02 744 7356-65 โทรสาร 02 398 1356 (3255 online 15 min)