เมนูหลัก

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียนและผลเทียบโอน
นักศึกษาควรตรวจสอบผลการเรียนของตนเองในทุกภาคการศึกษา
ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียนและผลเทียบโอนตามลิงค์นี้ https://goo.gl/2GMVBV
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2561
 2.กำหนดการเปิดภาคเรียนนักศึกษาภาคสมทบ ภาคเรียนที่ 2/2560
กำหนดการเปิดภาคเรียนนักศึกษาภาคสมทบ ภาคเรียนที่ 2/2560

ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2561
 3.กำหนดการเปิดเรียนภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2/2560
กำหนดการเปิดเรียนภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2/2560
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 มกราคม 2561
 4.กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ(ค่ำ)
กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ(ค่ำ)

 • นักศึกษาทุกรหัสทำการลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9-23 มกราคม 2561

 • ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วงเวลาดังกล่าว (การลงทะเบียนล่าช้ามีค่าปรับ)
  นักศึกษาเดินเรียน
  ให้ลงทะเบียนเรียนโดยพบอาจารย์ที่ปรึกษา

 • การขอเพิ่ม–ลดรายวิชา
 • นักศึกษาสามารถทำการขอเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ >> ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2561 <<

 • การลดรายวิชาโดยติด “W”
 • นักศึกษาสามารถขอลดรายวิชาโดยติด "W" >> ตั้งแต่วันที่ 7กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป <<
  (การลดรายวิชาหลังช่วงเวลาเพิ่ม-ลดรายวิชานักศึกษาจะติด “W” และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนจากการลดรายวิชา)

  หมายเหตุ: นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนออนไลน์ต้องไม่มีภาระค่าใช้จ่ายค้างชำระ
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวผล   วันที่ประกาศ   10 มกราคม 2561
   5.กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์)
  กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์)

 • นักศึกษาทุกรหัสทำการลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5 – 14 มกราคม 2561

 • ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วงเวลาดังกล่าว (การลงทะเบียนล่าช้ามีค่าปรับ)
  นักศึกษาเดินเรียน
  ให้ลงทะเบียนเรียนโดยพบอาจารย์ที่ปรึกษา

 • การขอเพิ่ม–ลดรายวิชา
 • นักศึกษาสามารถทำการขอเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ >> ระหว่างวันที่ 14 – 28 มกราคม 2561 <<

 • การลดรายวิชาโดยติด “W”
 • นักศึกษาสามารถขอลดรายวิชาโดยติด "W" >> ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป <<
  (การลดรายวิชาหลังช่วงเวลาเพิ่ม-ลดรายวิชานักศึกษาจะติด “W” และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนจากการลดรายวิชา)

  หมายเหตุ: นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนออนไลน์ต้องไม่มีภาระค่าใช้จ่ายค้างชำระ
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   23 ธันวาคม 2560
   6.ชำระเงินผ่าน Mobile Application
  นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าเล่าเรียนผ่าน Mobile Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ SCB EASY ได้แล้ววันนี้
  ขั้นตอนการชำระเงินรายละเอียดตามลิงค์นี้ https://goo.gl/XYQJwc
  ประกาศโดย   สำนักการคลัง   วันที่ประกาศ   7 ธันวาคม 2560
   7.กำหนดการเปิดภาคเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560
  กำหนดการเปิดเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560
  เปิดภาคเรียน                 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
  สอบกลางภาค                วันที่ 12 - 20 ธันวาคม 2560
  สอบปลายภาค                วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2561
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 ตุลาคม 2560
   8.โปรแกรม Adobe Acrobat
  กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่ Download File  เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2552

                
  Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ 02 744 7356-65 โทรสาร 02 398 1356 (166 online 15 min)