เมนูหลัก

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบและปริ้นท์บัตรเข้าห้องสอบในระบบทะเบียนได้แล้ว
ประกาศโดย   สำนักการคลัง   วันที่ประกาศ   16 กรกฏาคม 2560
 2.กำหนดการรับ Transcript และหนังสือรับรอง (ด่วนที่สุด)
กำหนดการรับ Transcript และหนังสือรับรอง

          นักศึกษาที่ทำการขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันที่ 28 มิถุนายน 2560 สามารถติดต่อขอรับ TRANSCRIPT และหนังสือรับรอง ด้วยตนเอง ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

>> ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป <<

ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   12 กรกฏาคม 2560
 3.กำหนดการเปิดภาคเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 (ด่วนมาก)
กำหนดการเปิดเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560
เปิดภาคเรียน                 วันที่ 12 มิถุนายน 2560
สอบกลางภาค                วันที่ 31 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2560
สอบปลายภาค                วันที่ 2 – 12 ตุลาคม 2560
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2560
 4.กำหนดการเปิดเรียนนักศึกษาภาคสมทบ ภาคเรียนที่ 3/2559 (ภาคฤดูร้อน) (ด่วน)
กำหนดการเปิดภาคเรียนนักศึกษาภาคสมทบ ภาคเรียนที่ 3/2559 (ภาคฤดูร้อน)

กำหนดการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน นักศึกษาภาคสมทบ(วันเสาร์-อาทิตย์)
เปิดภาคเรียน                  วันที่ 25 มิถุนายน 2560
เรียนชดเชย 1 ครั้ง          วันที่ 15 กรกฎาคม 2560
สอบปลายภาค                 วันที่ 30 กรกฎาคม 2560


กำหนดการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน นักศึกษาภาคสมทบ(ค่ำ)
เปิดภาคเรียน Block I      วันที่ 26 มิถุนายน 2560
สอบปลายภาค                 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560

เปิดภาคเรียน Block II     วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
สอบปลายภาค                 วันที่ 10 สิงหาคม 2560


ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2560
 5.แนะนำการลงทะเบียน
นักศึกษาสามารถเข้าไปดู VDOแนะนำการลงทะเบียน ได้ตามลิงค์นี้ https://youtu.be/WkBB0O25BSI
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2558
 6.โปรแกรม Adobe Acrobat
กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่ Download File  เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2552

              
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ ---------- โทรสาร ----------- (609 online 15 min)