เมนูหลัก

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศผลสอบวัดมาตรฐานความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคปกติ) (ด่วนที่สุด)
สามารถตรวจผลสอบวัดมาตรฐานความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคปกติ)ไดที่ www.southeast.ac.th/สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านให้มาสอบวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ห้อง 142 เวลา 9.00-12.00 น.มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2558
 2.โปรแกรม Adobe Acrobat
กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่ Download File  เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2552

              
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ ---------- โทรสาร ----------- (3696 online 15 min)