เมนูหลัก

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) และนักศึกษาภาคสมทบ(ค่ำ) สามารถตรวจสอบตารางสอบและปริ้นท์บัตรเข้าห้องสอบในระบบทะเบียนได้แล้ว
ประกาศโดย   สำนักการคลัง   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2561
 2.กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ด่วน)
     นักศึกษาทุกกลุ่มการเรียน ภาคปกติ ภาคสมทบ(ค่ำ) และ ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) ที่สำเร็จการศึกษา ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตรอบสุดท้ายของปีการศึกษา 2561 ตามกำหนดการ ดังนี้

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.>> นักศึกษาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่สำนักทะเบียนและประมวลผลในวันดังกล่าวเท่านั้น <<


เงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต:
1. เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรของวิทยาลัย
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการสอบ Exit Examination
3. ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายคงค้างกับวิทยาลัย
4. ได้ดำเนินการแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาและจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว

สอบถามเพิ่มเติม: สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร 02-744-7357-65 ต่อ 113-116
               www.facebook.com/regsbc

(รายละเอียดเอกสารและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตในหัวข้อการขึ้นทะเบียนบัณฑิต)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2561
 3.กำหนดการกรอกเงินกู้ ภาคการศึกษาที่ 2/2561
นักศึกษาที่กู้ กยศ. และ กรอ. สามารถกรอกเงินกู้ ของภาคการศึกษาที่ 2/2561 ที่ระบบ e-Studentloan ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2561
ประกาศโดย   งาน กยศ.   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2561
 4.ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียนและผลเทียบโอน
นักศึกษาควรตรวจสอบผลการเรียนของตนเองในทุกภาคการศึกษา
ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียนและผลเทียบโอนตามลิงค์นี้ https://goo.gl/2GMVBV
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2561
 5.ขั้นตอนการกรอกข้อมูลและแก้ไขประวัตินักศึกษา
นักศึกษาควรตรวจสอบประวัติของตนว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่
ขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขประวัตินักศึกษาตามลิงค์นี้ https://goo.gl/DqyWTZ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2561
 6.ชำระเงินผ่าน Mobile Application
นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าเล่าเรียนผ่าน Mobile Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ SCB EASY ได้แล้ววันนี้
ขั้นตอนการชำระเงินรายละเอียดตามลิงค์นี้ https://goo.gl/XYQJwc
ประกาศโดย   สำนักการคลัง   วันที่ประกาศ   7 ธันวาคม 2560
 7.การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาที่จะขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ให้ดำเนินการขอเอกสาร ดังนี้
    1. ให้นักศึกษาเตรียมรูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 3x4 ซม. พื้นหลังสีฟ้า จำนวน 1 รูป
        นักศึกษาชาย: สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวตามระเบียบวิทยาลัย ติดกระดุมคอบนเสื้อและสวมเนคไทด์ ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย ผมทรงสุภาพ ไม่มีหนวดเคราบนใบหน้า ไม่สวมเครื่องประดับ
        นักศึกษาหญิง: สวมเสื้อนักศึกษาตามระเบียบวิทยาลัย ติดเข็มกลัดที่อกเสื้อด้านซ้าย ติดกระดุมเหล็กตราสัญลักษณ์วิทยาลัย แต่ไม่ต้องติดกระดุมคอบนสุดของเสื้อ และไม่สวมเครื่องประดับทุกชนิด
    2. เขียนคำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
    3. ชำระค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ณ สำนักการคลัง (จำนวน 20 บาท/ฉบับ)
    4. นำคำร้องพร้อมใบเสร็จรับเงินและรูปถ่ายชุดนักศึกษากลับมายื่นยังสำนักทะเบียนและประมวลผล

หมายเหตุ: เอกสารใช้เวลาดำเนินการ 3 วันทำการ ขอให้นักศึกษาเตรียมการขอเอกสารล่วงหน้า
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2560
 8.โปรแกรม Adobe Acrobat
กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่ Download File  เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2552

              
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ 02 744 7356-65 โทรสาร 02 398 1356 (1578 online 15 min)