เมนูหลัก

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปรับระบบการเรียนการสอนทุกหลักสูตรของวิทยาลัยเป็นระบบออนไลน์ (ด่วนที่สุด)
ปรับระบบการเรียนการสอนทุกหลักสูตรของวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทเป็นระบบออนไลน์

ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

หน่วยงานต่างๆ ของวิทยาลัยยังเปิดดำเนินการตามปกติ (ปรับเวลาทำการเป็น 9.00-15.00 น.)

เพิ่มเติม: http://www.southeast.ac.th/2017/170363-2/
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2563
 2.กำหนดการเปิดเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2562 (ด่วนมาก)
กำหนดการเปิดเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2562
เปิดภาคเรียน                 วันที่ 16 มีนาคม 2563
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   26 กุมภาพันธ์ 2563
 3.กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 3/2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ด่วน)
กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 3/2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

 • นักศึกษาทุกรหัสทำการลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 – 16 มีนาคม 2563

 • ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วงเวลาดังกล่าว (การลงทะเบียนล่าช้ามีค่าปรับ)
  นักศึกษาเดินเรียน
  ให้ลงทะเบียนเรียนโดยพบอาจารย์ที่ปรึกษา

 • การขอเพิ่ม–ลดรายวิชา
 • นักศึกษาสามารถทำการขอเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ >> ระหว่างวันที่ 16 – 22 มีนาคม 2563<<

 • การลดรายวิชาโดยติด “W”
 • นักศึกษาสามารถขอลดรายวิชาโดยติด "W" >> ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป <<
  (การลดรายวิชาหลังช่วงเวลาเพิ่ม-ลดรายวิชานักศึกษาจะติด “W” และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนจากการลดรายวิชา)

  หมายเหตุ: นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนออนไลน์ต้องไม่มีภาระค่าใช้จ่ายค้างชำระ
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   27 กุมภาพันธ์ 2563
   4.การต่ออายุหนังสือออนไลน์
  ขั้นตอนการต่ออายุหนังสือออนไลน์
  ประกาศโดย   สำนักหอสมุด   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2563
   5.ปรับระเบียบยืม-คืน ช่วง COVID-19 ระบาด
  สำนักหสมุดปรับระเบียบยืม-คืน ช่วง COVID-19 ระบาด
  ประกาศโดย   สำนักหสมุด   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2563
   6.เชิญชวนให้อ่านและเรียนรู้ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books)
  ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ทุกคนต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน หรือ Work from home

  สำนักหอสมุด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
  ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาอ่านและเรียนรู้ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books)


  ซึ่งไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็อ่านได้ ทุกที่ ทุกเวลา ใช้งานได้ง่าย โดยคลิกที่

  LINK: https://www.2ebook.com/new/library/index/sbc

  ประกาศโดย   สำนักหอสมุด   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2563
   7.กำหนดการเปิดเรียนนักศึกษาภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2/2562
  กำหนดการเปิดเรียนภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2/2562
  เปิดภาคเรียน                 วันที่ 21 ธันวาคม 2562
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2562
   8.กำหนดการเปิดเรียนนักศึกษาภาคสมทบ(ค่ำ) ภาคเรียนที่ 2/2562
  กำหนดการเปิดเรียนภาคสมทบ(ค่ำ) ภาคเรียนที่ 2/2562
  เปิดภาคเรียน                 วันที่ 16 ธันวาคม 2562
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2562
   9.โปรแกรม Adobe Acrobat
  กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่ Download File  เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2552

                
  Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ 02 744 7356-65 โทรสาร 02 398 1356 (32 online 15 min)