เมนูหลัก

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) เทอม 1/2565 (ด่วนที่สุด)
 • นักศึกษาทุกรหัสทำการลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2565
 • ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วงเวลาดังกล่าว (การลงทะเบียนล่าช้ามีค่าปรับ)

 • กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเพื่อเก็บรายวิชา หรือกรณีอื่น ๆ ที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนผ่านระบบได้
 • ให้ลงทะเบียนเรียนติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนทำการลงทะเบียนเรียนผ่าน Link: https://bit.ly/3h95Bmj

 • การขอเพิ่ม–ลดรายวิชา
 • นักศึกษาสามารถทำการขอเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ >> ระหว่างวันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2565<<
  การเพิ่ม-ลดรายวิชา นักศึกษาดำเนินการผ่าน Link: https://bit.ly/3o0SJ3H

 • การลดรายวิชาโดยติด “W”
 • นักศึกษาสามารถขอลดรายวิชาโดยติด "W" >> ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป <<
  (การลดรายวิชาหลังช่วงเวลาเพิ่ม-ลดรายวิชานักศึกษาจะติด “W” และจะไม่ได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนจากการลดรายวิชา)

  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2565
   2.กำหนดการเปิดเรียน ภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) 1/2565 (ด่วน)
  กำหนดการเปิดเรียนภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2565

  เปิดภาคเรียน    วันที่ 10 กรกฎาคม 2565
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2565
   3.กำหนดการเปิดเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2565
  กำหนดการเปิดเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2565

  เปิดภาคเรียน    วันที่ 13 มิถุนายน 2565
  สอบกลางภาค    วันที่ 25 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2565
  สอบปลายภาค    วันที่ 26 กันยายน - 6 ตุลาคม 2565
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 พฤษภาคม 2565
   4.แนะนำการลงทะเบียน
  นักศึกษาสามารถเข้าไปดู VDOแนะนำการลงทะเบียน ได้ตามลิงค์นี้ https://youtu.be/QZ7Y3JTm4e0
  ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 พฤศจิกายน 2558
   5.โปรแกรม Adobe Acrobat
  กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่ Download File  เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2552

                
  Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ 02 744 7356-65 โทรสาร 02 398 1356 (2781 online 15 min)