เมนูหลัก

ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ตารางสอบเทียบโอนนักศึกษา รหัส 57 ภาคสมทบ(ค่ำ เสาร์ อาทิตย์) (ด่วนที่สุด)
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 สอบกลุ่มศึกษาทั่วไป วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 สอบกลุ่มแกนธุรกิจ วันเสาร์ที่ 4 กรกฏาคม 2558 สอบกลุ่มวิชาชีพ (ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลังและสามารถดูได้ที่ห้องสำนักวิชาการ)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 เมษายน 2558
 2.ประกาศผลสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (ด่วนที่สุด)
ประกาศผลสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษารหัส 56 ภาคสมทบ(ค่ำ-เสาร์-อาทิตย์)บางานา ไดที่ www.southeast.ac.thสำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านให้มาสอบวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 ห้อง 3513 เวลา 13.00-16.00 น.
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2558
 3.ประกาศสอบซ่อมเทียบโอนนักศึกษารหัส 56 ภาคสมทบ(วันเสาร์-อาทิตย์) (ด่วนที่สุด)
นักศึกษารหัส 56 ภาคสมทบ(วันเสาร์-อาทิตย์)บางนาสำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านให้มาสอบวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 ห้อง 3513 เวลา 9.00-12.00 น.
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2558
 4.โปรแกรม Adobe Acrobat
กรณีที่ท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือได้ ท่านสามารถ Dowload โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ที่นี่ Download File  เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
ประกาศโดย   ผู้พัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   16 ธันวาคม 2552

              
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ ---------- โทรสาร ----------- (3125 online 15 min)