เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 9 มิ.ย. 2565 0:00 น.19 มิ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่น ๆ9 มิ.ย. 2565 0:00 น.19 มิ.ย. 2565 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ลด-เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา
 • 20 มิ.ย. 2565 0:00 น.26 มิ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา20 มิ.ย. 2565 0:00 น.26 มิ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา20 มิ.ย. 2565 0:00 น.26 มิ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา20 มิ.ย. 2565 0:00 น.26 มิ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียนเรียนช้า20 มิ.ย. 2565 0:00 น.26 มิ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินผ่านธนาคาร1 มิ.ย. 2565 0:00 น.30 ธ.ค. 2565 0:00 น.
    -  ช่วงถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม9 มิ.ย. 2565 0:00 น.26 มิ.ย. 2565 23:59 น.
 • ช่วงวันทำการเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)
 • 27 มิ.ย. 2565 0:00 น.30 ธ.ค. 2565 0:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 25 ก.ค. 2565 0:00 น.12 ส.ค. 2565 23:59 น.
 • วันเปิดภาคเรียน
 • 13 มิ.ย. 2565 0:00 น.6 ต.ค. 2565 0:00 น.
 • ช่วงวันสอบปลายภาค
 • 25 ต.ค. 2565 0:00 น.28 ต.ค. 2565 0:00 น.

                
  Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักงาน โทรศัพท์ 02 744 7356-65 โทรสาร 02 398 1356 (911 online 15 min)